چهارشنبه 3 بهمن 1397  

با عنایت به آگهی استخدام مندرج در سامانه ثبت نامی اجا ،استخدام دانشگاه های افسری اجا فقط از بین داوطلبان پسر صورت می پذیرد

لذا چنانچه داوطلبان اناث بدون توجه به آگهی مذکور در سامانه اقدام به ثبت نام نموده اند جهت دریافت کارت ورود به جلسه و حضور در حوزه

آزمون اکیدا خودداری نمایند.
نکات مهم:

*
پس از دریافت کارت آزمون آن را برروی کاغذ A4 چاپ نموده و با دقت موارد مندرج در کارت را

مطالعه نمائید.


*
کد داوطلبی مندرج در کارت آزمون را جهت ادامه فرآیند گزینش یادداشت و به خاطر بسپارید.

1-روز آزمون علاوه بر همراه داشتن  کارت ورود به جلسه ، شناسنامه یا کارت ملی خود را به همراه

داشته باشید.


2-مداد مشکی نرم ، پاک کن ، مداد تراش همراه داشته باشید.

3-آوردن هرگونه وسیله اضافی نظیر کیف ، ماشین حساب ، تلفن همراه ،ساعت مچی هوشمند، پیجر و غیره ممنوع می باشد.

4-قبل از ورود به جلسه آزمون کارت را با سنجاق به سمت چپ سینه خود الصاق نمایید.


دریافت کارت ورود به جلسه آزمون 97/11/02 الی 97/11/04

آزمون کتبی جمعه 97/11/05 ساعت 0900 صبح

درب محل های آزمون راس ساعت 0800 بسته خواهد شد.

اطلاعیه:
آن دسته از داوطلبانی که در بازه زمانی اعلام شده نتوانستند ثبت نام خود را کامل نمایند و خرید موفق را انجام و مبلغ از حسابشان کسر شده است ، اجازه شرکت در آزمون را دارند.(جهت دریافت کارت ورود به جلسه به اینجا مراجعه نمایید)
این دسته از داوطلبان بایستی ضمن تکمیل فرم شماره 1 یک قطعه عکس 4*3 مربوط به سال جاری را در روز آزمون(5 بهمن 97) به نماینده گزینش مستقر در حوزه تحویل نمایند.

دریافت کارت ورود به جلسه داوطلبان ثبت نام ناقص-خرید موفق         

--------------------------------------------------------------------------------------------------
دریافت و چاپ کارت ورود به جلسه آزمون                   فراموشی شماره پرونده ثبت نام                  آدرس حوزه های آزمون